COVID-19 nieuws

Nieuwsbrief van het bestuur van MOVARE over de sluiting van de scholen en thuisonderwijs.

Aan de ouders/verzorgers

Datum: 24 maart 2021

Kenmerk: CvB/JW/2021053

Betreft: alleen samen krijgen wij corona onder controle

Beste ouders/verzorgers,

Sinds de heropening van de scholen op 8 februari jl. hebben wij te maken met een forse toename van het aantal besmette personen (leerlingen en medewerkers) op onze scholen.

Gevolgen besmette personen
Vaak hebben besmette personen op school grote gevolgen: – na overleg met GGD ZL thuisquarantaine van een of meer groepen/klassen; – sluiten van de school omdat er onvoldoende personeel beschikbaar is.

Gevolgen voor leerlingen
Thuisquarantaine heeft voor de leerlingen tot gevolg dat ze thuis moeten blijven en onderwijs op afstand krijgen.

Gevolgen voor ouders/verzorgers
Ouders en verzorgers moeten zorgen voor de opvang van hun kind(eren). Dringend beroep op uw medewerking.

Alleen samen krijgen wij corona onder controle. Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen? Neem dan contact op met de schooldirecteur, digitaal of telefonisch.

Wederom alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet, College van Bestuur Onderwijsstichting MOVARE, Kiki Huijnen-Becks en Ryszard Kruszel

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details