Home Voor ouders Aanmelden

Aanmelden

Voor aanmelding van uw kind(eren) kunt u contact opnemen met onze school.

Via e-mail: richard.dewilde@movare.nl

Via telefoon: 045-8511039

Dan wordt er een afspraak gemaakt voor een aanmeldgesprek en een rondleiding. 

Graag meenemen naar deze afspraak:

– ID ouder(s) en kind(eren)

– BSN nummer kind(eren)

– indien aanwezig, gegevens van de voorgaande school