Home Onze school Visie en Missie

Visie en Missie

Taalschool De WereldDelen is een school voor nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar. Onze school heeft een open karakter, wat inhoudt dat de school voor iedereen die ons onderwijs nodig heeft, toegankelijk is, ongeacht iemands levensbeschouwelijke en/of sociaal- culturele achtergrond. De verschillende achtergronden van de kinderen maken van de school een ontmoetingsplaats, waar zij (en hun ouders) kennismaken met een verscheidenheid aan culturen, denkbeelden en zienswijzen. De leerlingen worden daardoor goed voorbereid op het functioneren binnen onze Nederlandse multiculturele samenleving. Onze school biedt een veilige omgeving voor de kinderen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het doel van ons onderwijs is dat de nieuwkomers hun achterstand ten opzichte van Nederlandstalige leeftijdsgenoten inlopen, zodat ze kunnen integreren binnen het reguliere basisonderwijs. Wij bieden daarom een intensief programma Nederlands als Tweede Taal aan. Het leren van zowel de mondelinge als de schriftelijke Nederlandse taalvaardigheid, lezen en daarnaast rekenen en schrijven vinden we belangrijk. Maar ook het bevorderen van creativiteit, de motorische ontwikkeling en het stimuleren en ontwikkelen van houdingen zoals verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking achten wij minstens zo belangrijk.

Visie op lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. Onze school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven, want door bijvoorbeeld gebruik te maken van coöperatieve werkvormen wordt de betrokkenheid van de leerlingen vergroot. Ook hebben we op school oog voor de verschillende niveaus van leerlingen en wordt het onderwijsaanbod daarop afgestemd (door middel van het werken in niveaugroepen). 
We houden bij de voorbereiding van onze lessen rekening met de doelen en onderwijsbehoeftes van de leerlingen. Daardoor is de leerkracht gedurende de hele les doelgericht bezig, wat een positief effect heeft op de ontwikkeling van de leerlingen.

Visie op leren

Bij ons staat de leerling centraal omdat er bij elke leerling bij binnenkomst wordt gekeken naar zijn/haar beginsituatie waarna een onderwijsaanbod op maat volgt. Om het leerproces te optimaliseren is in onze ogen een samenwerking tussen leerkracht, leerling en leerstof van cruciaal belang. Op onze school is modelleren van groot belang, aangezien veel leerlingen een beperkte kennis van de Nederlandse taal hebben. Onze leerlingen leren onder andere door het modellen van de leerkracht. Visie op identiteit Onze school is toegankelijk voor ieder kind dat ons onderwijs nodig heeft. Door de diversiteit van zowel de leerlingen als de leraren kleurt onze school. Wij willen onze leerlingen bijbrengen om eerbied te hebben voor anderen, ongeacht iemands religie, herkomst of geslacht. Alle religies worden bij ons gerespecteerd, maar er wordt geen godsdienstonderwijs gegeven. Wel wordt er naast de gebruikelijke Nederlandse feesten, aandacht besteed aan feesten uit andere culturen waardoor alle kinderen kunnen meedoen met de feestdagen.  

Visie op excellentie

Onze school is gespecialiseerd in het geven van NT-2 onderwijs en streeft ernaar om het NT-2 expertisecentrum van de regio te worden. Doordat het team zich verdiept in de nieuwste ontwikkelingen wat betreft taalonderwijs, blijft deze expertise ook behouden. De leerkrachten zijn in staat om onderwijs op maat te bieden, waarbij de leerling gevolgd wordt met een OPP. Het is daarbij van belang om snel het beginniveau van een leerling te kunnen vaststellen. Ook moeten leerkrachten in staat zijn om te differentiëren in tempo, leeftijd en leerstof. 

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details