COVID-19 nieuws

Datum: 2 september 2020

Betreft: Coronavirus

Beste ouders/verzorgers,

Mede naar aanleiding van vragen van ouders/verzorgers, informeren wij jullie, na afstemming met de GGD Zuid Limburg, over enkele zaken met betrekking tot het Coronavirus.

Positieve uitslag medewerker of leerling?

Als een medewerker of leerling positief getest is op Covid-19 is het volgende van toepassing:

· na contact met de betrokkene, vanuit Infectieziektebestrijding/GGD, wordt altijd contact opgenomen met de directie van de school;

· de GGD bespreekt met de directie de te nemen maatregelen, afhankelijk van het besmettingsrisico;

· de GGD informeert zelf degenen die in nauw contact hebben gestaan met de positief geteste medewerker of leerling;

· de GGD stemt met de schooldirectie communicatie richting personeel en ouders/verzorgers af.

Positieve uitslag gezinslid?

Als iemand uit het gezin van een medewerker (bijv. partner of kind) of uit het gezin van een leerling (bijv. ouder of broer/zus) positief is getest op Covid-19 geldt het volgende:

· de medewerker of leerling blijft uit voorzorg 10 dagen thuis in quarantaine en komt niet naar school. Bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (zie hierna) laat de medewerker of de leerling zich testen;

· de medewerker en de ouders/verzorgers van de leerling geven dit door aan de schooldirectie;

· de GGD informeert zelf degenen die in nauw contact hebben gestaan met de positief geteste persoon;

· omdat het niet gaat om een medewerker of een leerling van de school is communiceren richting personeel en ouders/verzorgers niet nodig. Zodra de situatie wijzigt en daartoe aanleiding geeft, wordt er uiteraard direct gecommuniceerd.

Mag mijn kind naar school bij verkoudheid? Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen, behalve als het kind:

· ook koorts heeft;

· ook een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;

· ook een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19.

Voor kinderen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:

· bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak) en zich bij COVID-19 klachten laten testen;

· het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19 (koorts en/of benauwdheidsklachten).

Vragen/testen?

Medewerkers of kinderen die klachten hebben kunnen zich het beste rechtstreeks aanmelden voor een test bij de Corona informatielijn GGD Zuid Limburg: 088 – 880 50 05 (7 dagen per week van 8.00 – 20.00 uur bereikbaar).

De GGD Zuid Limburg vraagt hen geen gebruik te maken van het landelijk callcenter of de mogelijkheid om je online aan te melden voor een test. Door deze aanmelding bij de GGD Zuid Limburg, hebben ze meer zicht op het aantal positief of negatief geteste medewerkers en kinderen op een locatie. Met deze informatie kunnen zij sneller acteren richting school over te nemen maatregelen en/of communicatie indien dit nodig is.

Met vriendelijke groet,

College van Bestuur Onderwijsstichting MOVARE,

Kiki Huijnen-Becks en Ryszard Kruszel

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details