Informatie voor ouders

Lees hier meer over de GGD en het bron- en contactonderzoek.

Geachte ouders/verzorgers,

Sinds februari/maart is de school weer geopend voor alle leerlingen.

Bron- en contactonderzoek

Een van de aangescherpte richtlijnen is het zogeheten ‘bron- en contactonderzoek (BCO)’ van de GGD. Het doel van een BCO is om zo veel mogelijk te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt. In deze brief willen we u informeren over de gang van zaken als een leerling of medewerker positief wordt getest.

In belang van publieke gezondheid

Als iemand van de school positief wordt getest, neemt de GGD contact met ons op. Dit doen zij om de contacten en de eventuele bron van de besmetting op te sporen. De GGD geeft ons dan de naam van de positief geteste persoon. Voor de publieke gezondheid is het belangrijk dat wij de GGD helpen om te bepalen wie er in contact is geweest met deze positief geteste persoon.

We geven de GGD daarom de volgende informatie:

· De roosters van de positief geteste persoon en de presentie-/absentielijst. Met wie de positief geteste persoon mogelijk in contact is geweest;

· De namen en contactgegevens van deze contacten van de positief geteste persoon.

Er zullen door ons nadrukkelijk niet meer gegevens dan bovenstaande worden gedeeld met de GGD.

Eerder hebben wij u gevraagd voor het verstrekken van gegevens aan de GGD vooraf toestemming te geven. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft echter recentelijk vastgesteld dat wij als school deze gegevens mogen delen met de GGD. Op basis van de gedeelde gegevens kan de GGD de verschillende contacten van de besmette persoon benaderen en adviseren over testen en eventueel quarantaine. Vervolgens worden de verstrekte gegevens door de GGD verwijderd.

Wij mogen geen informatie registreren of delen over wie besmet is of eventueel in quarantaine zit.

Bezwaarmogelijkheid

Vanuit het oogpunt van de publieke gezondheid werken wij als school mee met de GGD. Het is mogelijk dat u bezwaar heeft tegen het delen van de contactgegevens van uw zoon of dochter. Als dit het geval is, kunt u een mail sturen aan directie.taalschooldewerelddelen@movare.nl

In dat geval zullen we de naam, de presentie en de contactgegevens van uw zoon of dochter niet delen met de GGD. De GGD en het ministerie van OCW geven wel aan het BCO dan niet optimaal kan worden uitgevoerd. Hierdoor is het virus minder goed te bestrijden. Ook kunnen leerlingen of leerkrachten onnodig naar huis worden gestuurd, omdat dan niet zeker is met wie een positief getest persoon in contact is geweest.

We hopen op uw medewerking. Samen krijgen we het virus sneller onder controle en kunnen we de leerlingen zoveel mogelijk onderwijs geven.

Met vriendelijke groet,

Richard de Wilde

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details